Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi , Tezli ve Tezsiz (İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programlarını uygulayan bir anabilim dalıdır. Uzman Sağlık Yöneticisi olarak programın mezunları,  ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, mesleklerinin etik ve ahlak kurallarına uygun biçimde, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, uzgörü sahibi, sorunları çözme becerileri olan bireyler olarak yetiştirilmektedir. Her türlü devlet ve özel sektör sağlık kurumlarında istihtam olanağı bulabilen mezunlarımız, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de etkin bir işlev üstlenmektedirler.

Bu programda verilen eğitim ile öğrencilere;

  • Mezun olanlar sağlık ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  • Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel kazandırırlır.

Tezli Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES sınavından 55 ve üzeri puan almış olmak gereklidir.

Tezli Sağlık Yönetimi Yüksek Programı öğrencileri program bitiminde Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. 

Tezsiz Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES zorunlu değildir.

Tezsiz Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı üç yarıyıl içerisinde tamamlanmaktadır.

 Tezsiz Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri program sonunda mezuniyet projesi hazırlamaktadır.